THẨM TRA XÂY DỰNG

Là chuyên trang về Thẩm tra hồ sơ thiết kế Dự án thuộc các lĩnh vực như: Hạ tầng kỹ thuật, Kiến trúc – Nội thất, Hệ thống Cơ điện, Dự toán, Dự án đối ứng…của Công ty cổ phần công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam.

 

Tiêu chí hoạt động: Chính xác – Minh Bạch – Hiệu Quả

Các nội dung thực hiện trong quá trình thực hiện Thẩm tra hồ sơ bao gồm:

1. Sự phù hợp với các bước thiết kế trước đã được phê duyệt;

2. Sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng;

3. Sự phù hợp với bước thiết kế trước, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, đảm bảo sản phẩm của đơn vị tư vấn thiết kế phải tuân thủ với giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và pháp luật về xây dựng;

4. Tính toán độc lập sự ổn định, độ bền của từng hạng mục kết cấu công trình cũng như tổng thể công trình nhằm tối ưu hóa về kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật;

5. Sau khi thẩm tra xong tư vấn thẩm tra viết thành báo cáo thẩm tra.

Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ!

Hotline: 096.502.1561
acud@acudgroup.vn