Năng lực thẩm tra

TS.KS. Đặng Quốc Vương

TS.KS. Đặng Quốc Vương

Nghề nghiệp: Kỹ sư Điện- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:      - Thiết kế điện – cơ...
TS.KS. Phạm Hữu Đức

TS.KS. Phạm Hữu Đức

Nghề nghiệp : Kỹ sư đô thị - Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: - Chuyên gia GIS, xây dựng cơ sở dữ...
THS.KS. Trần Hữu Diện

THS.KS. Trần Hữu Diện

Nghề nghiệp : Kỹ sư đô thị - Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: - Thiết kế mạng lưới đường giao...
TS.KTS. Nguyễn Hoàng Minh

TS.KTS. Nguyễn Hoàng Minh

TS. NGUYỄN HOÀNG MINH Nghề nghiệp: Kiến trúc sư quy hoạch - Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: - Thiết...
THS.KS. Vũ Thị Liên

THS.KS. Vũ Thị Liên

Nghề nghiệp : Kỹ sư cấp, thoát nước - Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Thiết kế cấp, thoát...
KS. Phùng Quang Hùng

KS. Phùng Quang Hùng

Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế xây dựng - Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: - Chứng chỉ hành nghề kỹ sư...

Chứng chỉ

Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ!

Hotline: 096.502.1561
acud@acudgroup.vn