Bắc Ninh: Phê duyệt Quy hoạch khu vực khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Quy hoạch khu vực khai thác, tập kết cát, sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

 
Điểm tập kết cát sỏi lòng sông tại khu vực xã Đức Long – Châu Phong (Quế Võ).
Theo đó, khu vực khai thác gồm 2 điểm với tổng diện tích hơn 1,150 triệu m2; trữ lượng gần 3,740 triệu m3. Cụ thể, khu vực 1 - bãi nổi xã Giang Sơn (Gia Bình) có vị trí quy hoạch là Km2+000 đến Km3+500 đê bối Giang Sơn, diện tích gần 294.000 m2; trữ lượng hơn 1,675 triệu m3; khu vực 2 - bãi nổi xã Đào Viên (Quế Võ), vị trí quy hoạch Km1+500 đến Km3+000 đê bối Đào Viên có diện tích 856.631 m2; trữ lượng hơn 2 triệu m3.
Quy hoạch 65 khu vực, bãi tập kết cát, sỏi và vật liệu xây dựng với diện tích  hơn 2,521 triệu m2. Trong đó, huyện Yên Phong gồm 9 khu vực (xã Hoà Tiến; Tam Giang; Đông Tiến;  Đông Tiến –  Yên Trung; Dũng Liệt; Yên Trung; Tam Giang; Tam Đa); thành phố Bắc Ninh có 6 khu vực (phường Vạn An; Vũ Ninh; Đáp Cầu; xã Kim Chân); huyện Quế Võ 20 khu vực (xã Phù Lãng; Đức Long; Đào Viên; Đại Xuân; Nhân Hoà; Phù Lương; Bồng Lai; Đức Long – Châu Phong; Châu Phong; Hán Quảng; Ngọc Xá; Cách Bi; Chi Lăng); huyện Tiên Du gồm 11 khu vực (xã Cảnh Hưng; Tri Phương; Minh Đạo; Tân Chi); huyện Thuận Thành 7 khu vực (xã Đình Tổ; thị trấn Hồ - Song Hồ; thị trấn Hồ; Hoài Thượng; Đại Đồng Thành; Mão Điền); huyện Gia Bình có 7 khu vực (xã Lãng Ngâm; Đại Lai; Thái Bảo; Vạn Ninh; Cao Đức); huyện Lương Tài gồm 5 khu vực (xã Trung Kênh; Minh Tân; Lai Hạ; Minh Tân).
(Nguồn :VLXD.org)

Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ!

Hotline: 096.502.1561
acud@acudgroup.vn